Forsikring

Litt om forsikringer

Joda, du må forsikre motorsykkelen din på samme måte som du forsikrer en bil. Men det er slett ikke likegyldig hva slags forsikring du velger.

Alle registrerte motorsykler i Norge må ha ansvarsforsikring. Det er minimumskravet. Helst bør du selvfølgelig ha full forsikring, men ikke for enhver pris. Det er flere ting som påvirker hvilken forsikring som passer for deg og din motorsykkel.

Vi har derfor laget en liste over ting du bør tenke på før du velger MC-forsikring.

Hovedsakelig finnes det tre ulike forsikringer. Ansvar, delkasko og full kasko. Av disse er den første lovpålagt, de to andre er derimot frivillige. Forsikringsselskapene tilbyr ulike varianter av kasko, men grovt sett dekker de ulike forsikringsnivåene dette:

 • Ansvar: Dekker skade på personer (inkl. fører og passasjer), andres kjøretøy, eiendom og eiendeler, samt rettshjelp.
 • Delkasko: Dekker det samme som ansvarsforsikring, samt brann og tyveri.
 • Full kasko: Dekker som ansvar og delkasko, men dekker i tillegg skade på egen motorsykkel ved uhell og i noen tilfeller leiebil.

Grundig research er essensielt for å velge riktig motorsykkelforsikring.

– Først og fremst må du bestemme deg for hvilken av disse forsikringene som dekker dine behov. Videre bør du undersøke hva de ulike forsikringsselskapene tilbyr av ekstra forsikring. Dette kan være alt fra løsøre/bagasje, ekstrautstyr, veihjelp, leiebil etc. Det kan faktisk være store forskjeller på hva som blir dekket og ikke minst hva premien ender på. Derfor er du nødt til å stille deg selv noen konkrete spørsmål, slik at du får riktig og best forsikring, sier Mette.

Vi har laget 12 kontrollspørsmål når du skal forsikre motorsykkelen din:

 1. Hva er motorsykkelens verdi?
  Skal du forsikre en eldre sykkel kan det lønne seg å kun velge ansvarsforsikring. Vurder om du kan ta kostnadene til en reparasjon om noe skulle skje. Selv en liten velt kan gi store skader. Husk at delene koster det samme enten sykkelen er ny eller gammel.

  Uansett forsikring kommer du ikke ut av reparasjoner uten kostnader etter en skade. Du må betale egenandel, og premien vil stige det kommende året på grunn av tapt bonus. Om du har en forsikring med lav eller ingen bonus kan dette være snakk om mange tusen kroner. Så ved skade på styre, speil, hendler, blinklys, fothvilere o.l. kan det faktisk være mer lønnsomt å reparere for egen regning fremfor å få erstatning gjennom forsikringen.

 2. Hvor erfaren er du?
  Har du kjørt sykkel i noen år og har erfaring, vil risikoen for selvforskyldt skade bli mindre. Det vil si at behovet for kasko også blir mindre. Men selv erfarne MC-førere kan gjøre feil eller være uheldige.

 3. Er sykkelen en veteran?
  Er motorsykkelen din over 30 år blir den automatisk kategorisert som en veteransykkel. Forsikringspremien kan da bli svært gunstig, og du kan velge en forsikring med god dekning. Dette gjør du sannsynligvis lurt i. Mange veteraner er nemlig spesielle, ofte restaurert og påkostet. Både deler og reparasjoner kan bli dyrt, så har du en påkostet veteransykkel anbefales full kasko.

 4. Skal motorsykkelen bare benyttes av deg?
  Hvem som skal kjøre sykkelen betyr mye for forsikringen. Flere sjåfører øker nemlig risikoen for uhell og skade. Kjennskap til hvordan sykkelen oppfører seg på veien er essensielt. Er dere kun to som vanligvis kjører sykkelen, er det ikke et problem. Låner du ofte bort sykkelen, bør du ha full kasko. Vær klar over at de fleste selskaper gir rabatt dersom alle førere er over en viss alder. Husk å være ærlig.

 5. Hvor parkerer du sykkelen?
  Hvor og hvordan du parkerer sykkelen vil påvirke behovet for tyveriforsikring. Står den alltid låst i en garasje, eller parkerer du på MC-treff eller rundt i byen? Føler du at sykkelen ofte står litt utrygt, trenger du tyveriforsikring. Denne dekker ofte også brann, og om du bruker en godkjent lås får du som regel rabatt.

 6. Har du andre forsikringer?
  Å samle flere forsikringer i samme selskap kan gi deg fordeler. Du kan få rabatt eller tilbud om raskere behandlingstid ved skade. Det kan derfor lønne seg å se på fordelene med å samle skadeforsikringene dine. Og det er slett ikke sikkert at ditt nåværende forsikringsselskap er best på MC-forsikring.

 7. Har du tilgang på spesialavtale?
  Arbeidsgivere, klubber og foreninger har ofte avtaler som gir rabatt eller andre fordeler hos enkelte forsikringsselskaper. Dette bør du sjekke. Ofte kan det faktisk være lønnsomt å melde seg inn i en klubb/forening bare for å oppnå rabatt.

 8. Er motorsykkelen lånefinansiert?
  Da kreves det vanligvis at den har full kaskoforsikring, så sjekk dette med långiver.

 9. Skal du kjøre på bane?
  Bruker du din gateregistrerte motorsykkel til banekjøring eller andre former for motorsport, dekker ikke vanlig forsikring dette. Dette kan løses ved å gjennomføre godkjente kurs, så hør med forsikringsselskapet. Noen løp og arrangement tilbyr deltagere engangslisens og forsikring, men husk å sjekke dette på forhånd.

 10. Skal du og motorsykkelen din på utenlandstur?
  Som regel er forsikring av MC begrenset til å ikke gjelde i gitte deler av verden. Europeiske land pleier å være dekket, men det kan være unntak med ”liten skrift” – så sjekk dette før du drar ut på langtur.

 11. Har du bygd din egen sykkel?
  Har du bygd din egen sykkel, eller lagt ned mye arbeid i en gammel sykkel, er det viktig å sørge for at den reelle verdien dekkes av forsikringen. Men er du såpass kyndig at du har bygget din egen sykkel, kan du selvfølgelig vurdere om du selv kan fikse eventuelle skader på egen sykkel. Men ansvarsforsikring på du uansett ha.

 12. Hva mener andre motorsyklister?
  Andre MC-eieres dyrekjøpte erfaring må aldri undervurderes. Spør derfor erfarne motorsyklister om deres råd når det gjelder service, skadebehandling og generell trygghet. Sjekk med motorsykkel-venner, en lokal MC-klubb, NMCU eller forum og grupper på nett.

MC © Plassen