Med NAF MC-forsikring kan du velge forsikring etter dine behov. Den beste forsikringen Kasko dekker de fleste skader på motorsykkelen din. Den dekker blant annet skader i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller velting. Alle forsikringene har den lovpålagte ansvarsdekningen.

Som NAF-medlem får du 14 % fra første forsikring og samlerabatter.