søndag, 23 februar 2020 12:03 0 Treff 0 Kommentarer
Etter hvert som verdens bybefolkning tredobles og etterspørselen etter hjemlevering øker, intensiveres den tilknyttede effekten på luftforurensning. BLITZ driver endringen mot en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv elektrisk tohjuls bytransportløsning...
Adresse
Blitz Electric Motors Ltd.
Yisra’el Bak St 7, Tel Aviv, Israel