Back to Top
Resultat 1 - 5 av 5
Filter
Drivverk

Drivverk

Motorsykkel drivverk refererer til systemet som overfører kraften fra motoren til bakhjulet for å drive sykkelen fremover.

Drivverket spiller en avgjørende rolle i motorsykkelens ytelse, og det omfatter flere komponenter som arbeider sammen for å levere kraften jevnt og effektivt. Her…

Mer

Motorsykkel drivverk refererer til systemet som overfører kraften fra motoren til bakhjulet for å drive sykkelen fremover.

Drivverket spiller en avgjørende rolle i motorsykkelens ytelse, og det omfatter flere komponenter som arbeider sammen for å levere kraften jevnt og effektivt. Her er en oversikt over de viktigste elementene i motorsykkel drivverk:

 

1. Motor:

  • Drivverket starter med selve motoren, som er hjertet av motorsykkelen. Motoren genererer kraft gjennom forbrenning av drivstoff og luft, og denne kraften overføres deretter til resten av drivverket.

2. Girkasse:

  • Girkassen tillater føreren å velge forskjellige girforhold for å tilpasse seg varierte kjøreforhold. Det finnes manuelle girkasser hvor føreren selv velger gir, og automatiske girkasser som gjør dette automatisk.

3. Clutch:

  • Clutchen gir føreren muligheten til å koble motoren fra girkassen, slik at sykkelen kan stå i ro eller endre gir uten å slå av motoren. Dette gir også en jevn start fra stillestående.

4. Kjededrift, Akseldrift eller Reimdrift:

  • Drivverket kan ha forskjellige måter å overføre kraften fra girkassen til bakhjulet. Kjededrift bruker en kjede som kobler tannhjulene på girkassen og bakhjulet. Akseldrift bruker en aksel til å overføre kraften, mens reimdrift bruker en reim.

5. Kardangaksel (for Akseldrift):

  • I tilfelle akseldrift bruker noen motorsykler en kardangaksel for å overføre kraften fra girkassen til bakhjulet. Dette eliminerer behovet for kjede eller reim og reduserer vedlikeholdsbehovet.

6. Tannhjul og Kjede (for Kjededrift):

  • Kjededriftssystemet består av tannhjul på girkassen og bakhjulet, samt en kjede som overfører kraften mellom dem. Det er viktig å opprettholde riktig stramming av kjeden for optimal ytelse.

7. Bakre Svingarm:

  • Bakre svingarm er rammedelen som bærer bakhjulet og gir det nødvendige bevegelsesutslaget mens sykkelen beveger seg. Den er en integrert del av drivverket og bidrar til å opprettholde stabilitet og smidighet.

8. Bakhjul:

  • Bakhjulet er det siste leddet i drivverket som mottar kraften fra girkassen og driver sykkelen fremover. Det er vanligvis utstyrt med dekk for å gi trekkraft og bidra til kjøreytelsen.

9. Overføringsforhold og Utvekslingsforhold: - Overføringsforholdene i girkassen og utvekslingsforholdene mellom tannhjulene på girkassen og bakhjulet påvirker sykkelens akselerasjon, toppfart og drivstoffeffektivitet.

Motorsykkel drivverk er nøkkelen til å oppnå optimal ytelse, kontroll og drivkomfort på to hjul. For å opprettholde et pålitelig og effektivt drivverk, er regelmessig vedlikehold og justering viktig, inkludert oljeskift, kjedestramming og inspeksjon av kritiske komponenter.
Mindre

Filter

Tøm
1
Chain Guide
Den komplette guiden til kjede
1
2
Sunstar Moto
Safety, Support & High Technology
2
3
RK Chain
The choice of Champions
3
4
Vortex EK
Med base i USA har Vortex produsert motorsykkel racingkomponenter…
4
5
Tsubaki
Chain products to suit any application
5