Back to Top
 
 
 
 
 
 

Rogaland

Rogaland

Rogaland ligg i det sørvestlege hjørnet av Noreg og er det fremste olje- og gassfylket vårt. Oljevelstanden har ført fylket til inntektstoppen i landet. Stavanger/Sandnes er den tredje største tettstaden i landet og det dominerande urbane sentret i fylket. Omlandet Jæren er blant dei viktigaste landbruksregionane i Noreg.

 

Rogaland har vore eige fylke sidan 1662. Det småkuperte og fruktbare Jæren utgjer både det geografiske og det samfunnsmessige sentrumsområdet i fylket, medan kystdistrikta i nord og sør – Haugalandet og Dalane – er meir karrige og spreiddbygde. Inst i Rogaland ligg Ryfylke, eit fjord- og fjelldistrikt med mange stupbratte fjellsider, mellom dei Preikestolen og Kjerag.Midt på 1900-talet levde rogalendingane av fiske, jordbruk og industri av ymse slag, og fylket var ikkje spesielt velståande. Så tok amerikanske oljeselskap til å prøvebore etter olje i Nordsjøen, med base i Stavanger, og i 1969 blei Ekofiskfeltet oppdaga. Seinare har fylket vore igjennom ei eventyrleg utvikling når det gjeld både økonomi og arbeidsplassar. Men konsekvensen av den kraftige veksten er òg høge bustadprisar i Stavangerområdet og eit næringsliv som er utsett for svingingar i oljeverksemda.

 

 

Setesdalen og Suleskarvegen

Utskrift Utskrift

Svingete riksvei 9 følger Setesdalen fra Evje i sør til Hovden i nord. Norge på sitt beste, med en nydelig dal på 150 kilometer. Like sør for Valle, ved Nomeland, kan du svinge vestover og følge en fantastisk vei over fjellet og videre ned Suleskarvegen til Lysebotn.

Den snor seg fram mellom fjord og fjell – ned bratte fjellsider – over luftige fjellspartier og gjennom frodige bygder. Ruta har vorte kåra til en av Norges beste MC-ruter av magasinet Bike. 
Suleskarvegen har utvikla seg til å bli Sør-Norges MC-entusiasters eldorado. Prøv det du og!

Suleskarvegen.no